Esfera Gestión

Formar part d'una cosa gran
és important

Com a partícip d’Esfera Gestión volem informar-lo que Andbank España ha acordat la compra i el traspàs dels fons d’inversió i SICAVS de l’entitat a la gestora de Andbank -Andbank Wealth Management-. Amb aquest acord, totes dues entitats donen per conclosa l’operació que es va iniciar a mitjan mes de març. Disposa de més informació en la nota de premsa.

La totalitat dels compartiments dels fons Esfera I, Esfera II i Esfera III, així com la resta de fons d’inversió i SICAVs canviaran d’Entitat Gestora cap a Andbank Wealth Management SGIIC. Les entitats dipositàries dels vehicles continuaran sent les mateixes (Caceis Bank Spain, CECA o Bankinter) i els assessors o gestors d’Esfera passaran a formar part també de Andbank España.

Hem preparat una sèrie de qüestions amb les quals esperem resoldre els dubtes més habituals:

  • S’ha conclòs el procés de migració dels clients d’Esfera Capital AV a Andbank España?

Els gairebé 6.000 partícips que tenien compte en Esfera Capital AV van migrar ja el mes de maig les participacions dels seus fons cap a Andbank Espanya a través de la seva xarxa o del neobanc MyInvestor.

  • Quan es traspassarà la gestió dels vehicles a la gestora Andbank Wealth Management?

Durant els pròxims dies es durà a terme el traspàs de la gestió dels vehicles d’Esfera Gestión a Andbank Wealth Management, sense necessitat de realitzar cap acció per part dels inversors.

  • Canvia la política d’inversió o l’assessor del fons que tenia?

Ni la política d’inversió ni l’assessor es modifiquen. Només canvia l’entitat gestora, Andbank Wealth Management SGIIC.

  • Les entitats dipositàries dels vehicles d’inversió seran diferents després d’aquest acord?

Les entitats dipositàries dels vehicles continuaran sent les mateixes (Caceis Bank Spain, CECA o Bankinter), no existeix cap canvi.

  • M’afecta d’alguna manera el canvi d’entitat?

Andbank España serà el nou responsable de la custòdia i administració dels seus valors i fons, però les seves condicions seran les mateixes.

– El seu contracte romandrà vigent després de la cessió.
– Les seves tarifes i comissions romandran inalterades.
– Mantindrà els mateixos mitjans de contacte online i telefònics.

  • Tinc com a client les mateixes condicions que en Esfera Gestión?

Així és, manté les mateixes condicions, ja que en Andbank España hem considerat que aquesta migració no el pot afectar en l’apartat de les comissions, i per tant hem replicat les mateixes que tenia anteriorment en Esfera Gestión.

  • Hauré de pagar alguna comissió en aquest procés?

No. Andbank España ha arribat a un acord perquè no hagi d’assumir la comissió de canvi de comercialitzador en moure els seus fons.

  •  Quins fons d’Esfera comercialitzen MyInvestor i Andbank España?

MyInvestor i Andbank España comercialitzen tots els fons d’Esfera.

  • Veig els meus fons d’Esfera en MyInvestor o Andbank España, però no em quadra el preu mitjà de compra.

Les posicions que van ser adquirides en Esfera Capital AV s’han gravat al cost d’adquisició a efectes fiscals. Per tant, el preu mitjà de compra es calcula utilitzant l’import de totes les operacions que reflecteixen les partides fiscals d’aquesta posició, ponderades pel nombre de títols o participacions de cada partida fiscal.

  • Què uneix a MyInvestor i a Andbank España?

Andbank España controla el 75% de MyInvestor. El 25% restant està en mans de AXA España, El Corte Inglés Segurs i varis ‘family office’. Els models de negoci de Andbank España i MyInvestor són diferents, de la mateixa manera que els seus productes i condicions.

MyInvestor opera com a agent bancari de Andbank España. Compte, per extensió, amb les garanties que Andbank España, qui es troba adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits, al FOGAIN i està supervisat pel Banco de España i per la CNMV.

Andbank España és un banc amb un sòlid projecte d’expansió que no ha deixat de créixer i que compta amb un ampli catàleg de solucions d’inversió independents i a mesura. Més informació sobre Andbank España.

Volem donar-li la benvinguda!

MyInvestor, S.L. en un Agent Financer de Andbank Espanya S.AU. Entitat de crèdit supervisada per Banc d’Espanya i CNMV