Informació legal

Normativa sobre transparència de les operacions i protecció als clients

MiFID


Segons la normativa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), que és la normativa europea relativa a instruments i mercats financers, transposada a Espanya a través del Reial decret 1464/2018, de 21 de desembre, i el vigent text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015; posem a la disposició dels nostres clients informació rellevant de caràcter general sobre l’Entitat i els diferents serveis i instruments financers.