Andbank Wealth Management

Excel·lència, professionalitat i rigor

Presentació


ANDBANK WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.U. està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en la CNMV. És una Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva fundada en 2013, propietat del Grup Andbank.

La gestora de fons de Andbank està compromesa amb la qualitat de servei als seus clients. Per a això, compta amb professionals amb més de 10 anys d’anys d’experiència en l’àmbit de la gestió d’actius. Actualment gestiona més de 2.000 milions a través de 31 fons, 64 sicavs i més de 630 carteres d’inversió.

La responsabilitat que ens atorguen els nostres clients és el principi bàsic que guia les nostres decisions d’inversió, orientades a extreure el màxim potencial amb el menor risc possible.

Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides

Andbank Wealth Management s’ha adherit als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès). Els principis, l’adhesió dels quals és voluntària, van néixer l’any 2005 amb la finalitat d’impulsar les inversions responsables en matèria social, mediambiental i de bon govern.

En aquest sentit, la subscripció a aquests principis implica la incorporació dels criteris de responsabilitat en totes les decisions d’inversió, així com l’establiment de procediments de control molt exhaustius per a garantir el seu compliment.

 Logo PRI