Andbank Megatrends FI

Solucions

Faci clic aquí per a accedir a la fitxa comerciali ala documentació del fons

Andbank Megatrends FI és un fons de fons i ETFs de renda variable internacional, que busca generar valor a través de la inversió en el mitjà i llarg termini n àmbits amb un fort potencial de creixement futur: las “Megatendencies”. Entre elles, es troben la longevitat, el canvi climàtic, la disrupció tecnològica, el desenvolupament en països emergents i el canvi en hàbits de vida.

Gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Afi Inversiones Globales, SGIIC, aquest fons pretén treure profit de les oportunitats econòmiques d’inversió que generen les grans megatendències socials. Per a això, pren posicions en totes les tendències que dinamitzen l’economia ajustant estratègicament la seva aposta en funció del moment del cicle en el qual ens trobem.

Per a la sobreponderació o infraponderació de megatendències , AFI empra l’índex AFI CCI AFI- Composite Confidence Index. Aquest indicador divideix l’activitat econòmica en quatre fases diferents: contracció, recuperació, expansió i desacceleració i en funció de la situació macroeconòmica en la qual ens trobem a cada moment derivada d’aquesta anàlisi, AFI és capaç d’identificar per què megatendències apostar i quins infraponderar en cada fase del cicle.

Andbank Megatrends FI és la millor manera d’invertir de forma diversificada en les “Megatendències”.

AFI: l’expert més reconegut “Laboratori de Megatendències”. El referent en aquesta mena de gestió basada en la selecció aquelles tendències amb un elevat potencial i que dirigiran el món en el mitjà i llarg termini.

 

*El Fons Andbank Megatrends, F.I. és un fons inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5361. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. i assessorat per AFI Inversores Financieros Internacionales. L’entitat dipositària és Inversis Banc S.A. Aquest anunci és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Andbank Megatrends, F.I. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 0200 i en www.andbank.es. Les participacions de Andbank Megatrends, F.I. no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.

Solucions d'inversió