Sigma Global Sustainable Impact

Solucions

Faci clic aquí per a accedir a la fitxa comercial i a la documentació del fons

Sigma Global Sustainable Impact (GSI) és el nostre fons més compromès. Amb una gestió sostenible i socialment responsable cerca obtenir rendibilitats consistents i, al mateix temps, generar un retorn real i tangible.

Aquesta filosofia ens ha permès obtenir la màxima qualificació en el Morningstar Sustainability Rating, una mesura que indica la bondat de les companyies incloses en el fons en relació a la gestió del risc i les oportunitats d’inversió responsable en comparació amb fons similars.

El comportament del fons ha estat molt positiu, obtenint una rendibilitat des de l’inici de 10,5%* amb una volatilitat del 10,32%.

El fons GSI es palanqueja en la dilatada experiència del seu equip de gestors i aprofita les oportunitats de la Revolució ESG (Environmental, Social, Governance). GSI és un fons Multiactiu, que té com a model un asset allocation (distribució d’actius) amb un pes que estarà entre el 65 %-75 % en renda variable y entre el 25 %-35 % en renda fixa. Actualment (30/04/2024) la distribució per actiu és la següent:

Best In Class: seleccionem les millors companyies, basant-nos en els criteris ESG. Segons el nostre model triem les que millor valoració ESG tinguin o aquelles que entenem que estan en procés de tenir-la. Utilitzem a aquest efecte accions, bons i fons d’inversió.

Impacto: defineix un criteri de Gestió ESG la fi última de la qual és generar un impacte en la societat de manera directa, injectant capital o deute en projectes orientats a la sostenibilitat. Invertim una part del patrimoni de GSI en Impacte. Ho fem a través de fons temàtics, ETFs que compren deute supranacional per al desenvolupament de projectes sostenibles o bons verds, que emeten les empreses per a finançar projectes sostenibles determinats.

 

I el més important, el GSI cedeix el 9% de la comissió de gestió i el 100% de la comissió d’èxit del fons a la Fundación Cris contra el cáncer. Un model compromès amb l’impacte social, amb el qual tots guanyem.

 

*Rendibilitats calculades des del 18/01/2019 al 30/04/2024. Rendibilitats passades no indiquen ni pressuposen rendibilitats futures. Consulti el fullet de Sigma Global Sustainable Impact. Pot accedir a consultar el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i la resta de documentació en www.andbank.com/luxembourg/es/gestion-dactifs/nuestros-fondos/, y en la www.cnmv.es, com Sigma Investment House FCP, creat el 15 de febrer de 2010 i inscrit en la CNMV amb data 11 de juny de 2010 amb el número de registre oficial 883, en la categoria de IIC estrangera. Es tracta d’un fons d’inversió col·lectiva regit per les lleis del Gran Ducat de Luxemburg. El fons es regeix per la part I de la Llei Luxemburguesa de 17 de desembre de 2010 relativa als organismes d’inversió col·lectiva (“UCITS”), en forma de fons d’inversió (“fonds commun de placement”) per compartiments. Pot obtenir informació addicional sobre aquest fons i sobre els supòsits i manera de reclamar la garantia i el seu abast en www.andbank.lu. Entitat gestora: Andbank Asset Management Luxembourg. Entitat dipositària: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Investment Managers: Andbank Wealth Management SGIIC, SAU. Aquesta comunicació no és una recomanació d’inversió. Rendibilitats passades no suposen ni impliquen rendibilitats futures. La inversió en fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.