Gestión Value FI

Solucions

El fons de fons amb estil de gestió value que reuneix talent


Faci clic aquí per a accedir a la fitxa comercial i a la documentació del fons

En un panorama de tipus d’interès negatius, amb un entorn polític inestable i grans rotacions sectorials que deriven en un mercat complex, un enfocament de gestió value pot ser diferencial en l’estratègia de la seva cartera d’inversió.

 

Gestión Value FI, és el fons amb enfocament “valor” que compta amb l’experiència dels gestors de referència en aquest estil d’inversió: azValor, Bestinver, Cobas, Magallanes y Berkshire Hathaway. .Un reconegut equip gestor integrat en un mateix fons.

 

El model de gestió Value, té com a objectiu l’obtenció de rendibilitats satisfactòries i consistents al llarg del temps. Per a aconseguir-ho, Gestión Value FI inverteix en companyies infravalorades pel mercat i que tenen un alt potencial de revaloració. També pot invertir en fons que tinguin aquest tipus de gestió.

Un fons dirigit a aquells inversors que busquen el creixement del seu capital en un horitzó de 5 anys, ja que no sols es tracta d’invertir en companyies que cotitzen per sota del seu valor real, sinó d’esperar el temps necessari perquè gran part d’aquest valor sigui realitzat

 

Les rendibilitats acumulades des del seu llançament ens mostra els excel·lents resultats que s’han aconseguit amb una volatilitat fins i tot menor a la de l’índex de referència.

 

 

 

Gestión Value és un pas més en l’arquitectura oberta, en la qual els nostres clients tenen la possibilitat d’accedir a solucions avançades i expertes. Ajustades a les seves necessitats i a les tendències del mercat a cada moment.

*El Fons Gestión Value, FI és un fons de fons, inscrit en el Registre de CNMV amb el número 5115. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. L’entitat dipositària és Inversis Banco S.A. El contingut d’aquesta pàgina és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Gestión Value, FI. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com la fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 0200 i en www.andbank.es. Les participacions de Gestión Value, FI no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat.El backtesting s’ha realitzat portant un any cap endarrere el comportament dels fons de la cartera inicial que està previst comprar.Rendibilitats passades no pressuposen ni impliquen rendibilitats futures. Volatilitat calculada amb dades diàries i anualitzada. Període de càlcul entre el 27/01/2017 i el 30/06/2018.

 

Solucions d'inversió