Gestión Talento Value FI

Solucions

Faci clic aquí per a accedir a la fitxa comercial i a la documentació del fons

Una nova solució d’inversió, amb estil de gestió valor, que complementa al ja consolidat Gestión Value FI, i que reuneix en la seva carterafons de renda variable i SICAVS. Des de Andbank España volem oferir-li, en tot moment, solucions innovadores amb les quals diversificar les seves inversions.

Amb Gestión Talento Value FI volem identificar les “oportunitats” menys conegudes de la nostra indústria de gestió, però amb talent i track rècord demostrats. Un equip d’excel·lents gestors, amb dilatada experiència i profund coneixement del sector, que identifiquen petites i mitjanes companyies amb interessant potencial de rendibilitat.

La cartera de Gestión Talento Value FI està composta per un 60% de Fons d’Inversió i un 40% de SICAVs, onl’alineació d’interessos amb els gestors sigui molt elevada. L’horitzó temporal recomanat per a aquest fons és de 5 anys.

 

A continuació li vam mostrar un gràfic que simula el comportament del fons Gestión Talento Value amb la composició de la cartera actual, al llarg dels 3 últims anys.

 

 

*El Fons Gestión Talento Value, FI és un fons de fons, inscrit en el Registre de CNMV amb el número 4483 el 25/05/2012. El Fons és gestionat per Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.O. L’entitat dipositària és Inversis Banco SA. El contingut d’aquesta pàgina és informatiu i no constitueix sol·licitud o recomanació de subscripció de participacions de Gestión Talento Value, FI. L’adquisició de participacions per l’inversor haurà d’efectuar-se de conformitat amb el seu Fullet Informatiu, document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, així com la fitxa del fons i altra documentació en vigor que està disponible de manera gratuïta en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en les oficines del seu distribuïdor Andbank España, S.A.U., entitat financera registrada en Banc d’Espanya amb el número 1544 i en www.andbank.es. Les participacions de Gestión Talento Value, FI no poden oferir-se, vendre’s ni lliurar-se als Estats Units. Riscos específics del fons: el Fons inverteix una part significativa de la cartera en renda variable, amb un risc de divisa elevat i exposició a emergents. La inversió en aquest Fons pot comportar, entre altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus d’interès, de tipus de canvi, d’inversió en països emergents, així com de concentració geogràfica o sectorial i de liquiditat. El backtesting s’ha realitzat portant tres anys el comportament dels fons de la cartera inicial que està previst comprar. Rendibilitats passades no pressuposen ni impliquen rendibilitats futures. Volatilitat calculada amb dades diàries i anualitzada.