Inversions alternatives

Solucions

Actius no financers i oportunitats d'inversió immobiliària per a diversificar el patrimoni.


Andbank ofereix un ampli ventall de possibilitats per als seus clients en l’àmbit de la gestió d’inversions alternatives com les energies renovables, els actius immobiliaris, així com altres solucions en finances corporatives, l’objectiu de les quals és oferir el millor suport a les empreses familiars que busquen finançament extra bancària per a l’expansió i el desenvolupament de les seves companyies i nous projectes.

  • Opcions atractives per a inversors que vulguin diversificar el seu patrimoni en actius no financers.
  • Per a clients amb un perfil molt específic, que no necessitin disposar dels diners en el curt i mitjà termini.
  • Part de la inversió va dirigida a productes descorrelacionados dels mercats financers, que ofereixen diversificació a les seves carteres i que inverteixen en actius reals.
  • Oportunitats per a obtenir rendibilitats molt atractives, en un entorn de tipus baixos i d’alta volatilitat en el mercat de valors.

Inversió en actius immobiliaris

El mercat immobiliari presenta oportunitats molt interessants, amb atractives opcions de compra en un escenari que ha començat a oferir senyals de canvi, fruit de la positiva tendència macroeconòmica. D’aquí ve que Andbank hagi llançat al mercat diferents vehicles d’inversió immobiliària per als seus clients.

Inversió en energies renovables

Andbank també obre la porta als seus clients en l’àmbit de les energies renovables, en un moment molt interessant, superada la incertesa reguladora del sector en els últims anys. Fruit d’aquests canvis en el mercat, Andbank ha participat en la comercialització de la primera societat d’inversió col·lectiva en plantes fotovoltaiques d’Espanya.

Finances corporatives

Andbank participa en operacions de col·locació de companyies que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB), la qual cosa permet obrir la porta d’empreses de reduïda capitalització, perquè els clients diversifiquin les seves carteres en noves companyies i sectors.

Solucions d'inversió

Veure més solucions d'inversió