MERCHBANC

Solucions

Els fons MERCHBANC es gestionen dia a dia amb un rigorós procés d'estudi i implementació d'estratègies d'inversió.


Des de la seva constitució en 1981, i gràcies al seu afany de perseguir la millor i més innovadora gestió,
MERCHBANC va protagonitzar importants fites en el desenvolupament del mercat financer espanyol:

/ Pioners a principis dels anys 80 en la diversificació d’inversions internacional.
/ Una de les primeres entitats espanyoles a llançar productes luxemburguesos, amb la constitució en 1995 de Merchbanc Sicav.

Des dels seus orígens, MERCHBANC ha tingut sempre com a objectiu prioritari la defensa permanent dels interessos dels seus clients, fent-los partícips dels beneficis de la seva gestió. Això ha afavorit el que s’estableixin amb els clients relacions sòlides a llarg termini.

És ressenyable que aquesta gestió ve avalada pel reconeixement de tercers, atès que MERCHBANC acumula 34 premis a la gestió, entre els quals cal destacar els atorgats per les empreses d’anàlisis de fons Standard & Poor’s, Lipper-Reuters i Morningstar, així com els concedits pels diaris Expansió i Cinco Días.

Per a aconseguir aquests fruits, es treballa en equip, investigant i seleccionant inversions de manera rigorosa i constant, aplicant idees i enfocaments de gestió diferents i innovadors.

Els productes MERCHBANC es posicionen com uns dels mes rellevants i amb major prestigi del mapa
financer espanyol.

 

/ Productes i Gestió MERCHBANC.

El objetivo de los fondos MERCHBANC es identificar tendències a través de companyies que ofrecen productes i serveis únics, que exerceixen un paper important en les nostres vides o resolen problemes de la nostra societat.

Un estil eclèctic de gestió que incorpora estratègies a nivell GLOBAL de value, growth, turnaround, reestructuraciones i/o empreses cícliques, sense tenir en compte benchmarks de referència.

Una gestió activa, amb decisions que es prenen en equip, basada en el coneixement de la realitat, amb un enfocament de llarg termini.

 

/ Descobreixi els fons MERCHBANC desplegant les següents categories:

 

RENDA VARIABLE. (+ info)

 

FONS MIXTOS. (+ info)

 

RENDA FIJA. (+ info)

 

PLANS DE PENSIONS. (+ info)

 

Li convidem a descobrir MERCHBANC.

 

 

Les dades, opinions i previsions contingudes en la present Nota es proporcionen únicament amb finalitats informatius i no constitueixen assessorament en matèria d’inversió pel que no han de ser tractats com una recomanació personalitzada. Aquestes dades, opinions i previsions constitueixen l’opinió de Andbank en la data d’emissió del mateix i per tant poden ser susceptibles de canvi sense previ avís. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Les previsions no són indicadors fidedignes de resultats futurs. Andbank no assumeix cap responsabilitat pèrdues directa o indirecta sofertes a conseqüència de la utilització de la informació continguda en aquesta Nota. Aquest document no pot ser copiat, fotocopiat o duplicat, distribuït, o citat, ni tan sols parcialment, sense el consentiment previ de Andbank
Tota inversió en mercats financers comporta un risc, inclòs el potencial risc de pèrdua del capital invertit o el d’absència de rendibilitat. El nivell de risc i la informació de cadascun dels Fons d’Inversió comercialitzats per Andbank està detallat en el Fullet Informatiu o Document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI) de cadascun dels Fons d’Inversió, disponible en la pàgina web de www.merchbanc.es, www.andbank.es i en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (www.cnmv.es). MERCHFONDO, F.I. (ISIN: ES0162332037) és un fons inscrit en el Registre de CNMV amb el número 62. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCH-OPORTUNIDADES FI, (ISIN: ES0162305033) Registre de CNMV número 2855. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCH-UNIVERSAL, FI (ISIN: ES0182105033) Registre de CNMV número 64. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCH-FONTEMAR, FI (ISIN: ES0138914033) Registre de CNMV número 146. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCH-EUROUNION, FI (ISIN: ES0162211033) Registre de CNMV número 3133. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCHRENTA, FI (ISIN: ES0162333035) Registre de CNMV número 63. Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Gestió delegada: PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Dipositari: Inversis Banco S.A. Auditor: Deloitte, S.L. MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE (ISIN:LU2222028099) és un fons inscrit en el Registre de CNMV amb el número 1958. Entitat Gestora: Andbank Asset Management Luxembourg. Entitat subgestora: Andbank Wealth Management SGIIC, S.A.U. Dipositari: Citibank Europe PLC. Auditor: KPMG Luxemburg. MERCHPENSION GLOBAL, F.P. Codi DGS Fons: F0451. Codi DGS Pla: N1175. Gestora: Merchbanc EGFP, S.A. Dipositari: BNP Paribas Sec. Services. Auditor: Deloitte, S.L. MERCHPENSIÓN MIXTO, F.P. Codi DGS Pla: N3020. Codi DGS Fons: F0970. Gestora: Merchbanc EGFP, S.A. Dipositari: BNP Paribas Sec. Services. Auditor: Deloitte, S.L. MERCHPENSION F.P. Codi DGS Pla: N0123. Codi DGS Fons: F0063. Gestora: Merchbanc EGFP, S.A. Dipositari: BNP Paribas Sec. Services Auditor: Deloitte, S.L.

Solucions d'inversió